กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคล จัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 5 อัตรา

0
5474

งานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 5 อัตรา

ผู้ที่สนใจ สมัครกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 มีนาคม 2561 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ บัญชี จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 4. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ บัญชี จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
 5. ตำแหน่งนักวิชาสิ่งแวดล้อม บัญชี จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสิ่งแวดล้อม

การสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามประกาศดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> งานราชการที่เปิดสอบ