25.4 C
Bangkok
03/12/2022
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

[งานการศึกษา] มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน 30 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานการศึกษาวันนี้ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 30 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการ สมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-20 ตุลาคม 2564 สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 5 อัตรา ...

[งานการศึกษา] วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก (สระบุรี) เปิดรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วุฒิป.ตรี จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานการศึกษาวันนี้ โดย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 5 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครครูอัตราจ้าง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที 4-10 ตุลาคม 2564 สมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ครูหมวดวิชาสมรรถนะแกนแกง  จำนวน 1 อัตรา ครูสาขางานยานยนต์ ...

มหาวิทยาลัยราชภฎวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 588 อัตรา

ประกาศมรับสมัครงานมหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 588 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ประชาชนทั่วไป  จำนวน 330 อัตรา นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา...

[งานการศึกษา] มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมา 812 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยวันนี้ โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 812 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28-30 กันยายน 2564 สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ บัณฑิตจบใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี  จำนวน 360 คน นักศึกษา นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา จำนวน...

[งานการศึกษา] มหาวิทยาลัยราชัภฎเชียงใหม่ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 381 อัตรา ด่วน!!!

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 3

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ไม่จำกัดวุฒิ 24 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานการศึกษาวันนี้ โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 24 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครลูกจ้างชั่วคราวราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กันยายน 2564 สมัครลูกจ้างชั่วคราวราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ครูอัตราจ้าง ทางสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน...

[งานการศึกษา] มทร.พระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานว่าง 16 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยวันนี้ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 16 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-23 กันยายน 2564 สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20641 จำนวน 1 อัตรา 2 นักวิจัยปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 21453...

[งานการศึกษา] มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 8 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานการศึกษาวันนี้ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา จำนวน 8 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-21 กันยายน 2564 สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ แม่บ้าน  จำนวน 4 อัตรา คนสวน  จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน...

[งานการศึกษา] มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยวันนี้ โดย มหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 24 ตำแหน่ง ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22-27 กันยายน 2564 สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ ประชาชน  จำนวน 6 อัตรา นักศึกษา  จำนวน 6...

[งานการศึกษา]โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 45 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานการศึกษาวันนี้ โดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 45 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 3-20 กันยายน 2564 สมัครงานโรงเรียนกีฬา ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ครูผู้สอนวิชาสามัญ  จำนวน 12 อัตรา ครูผู้สอน 7 ชนิดกีฬา  จำนวน 18 อัตรา เจ้าหน้าที่ ...