[งานการศึกษา] มทร.พระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานว่าง 16 อัตรา

0
579

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยวันนี้ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 16 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-23 กันยายน 2564

สมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20641 จำนวน 1 อัตรา
2 นักวิจัยปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 21453 จำนวน 1 อัตรา
3 บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20687 จำนวน 1 อัตรา
4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20725 จำนวน 1 อัตรา
5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20738 จำนวน 1 อัตรา
6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20762 จำนวน 1 อัตรา
7 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20786 จำนวน 1 อัตรา
8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20018 จำนวน 1 อัตรา
9 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20069 จำนวน 1 อัตรา
10 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20084 จำนวน 1 อัตรา
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20110 จำนวน 1 อัตรา
12 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20118 จำนวน 1 อัตรา
13 สถาปนิกปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20127 จำนวน 1 อัตรา
14 บุคลากรปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20148  จำนวน 1 อัตรา
15 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20203  จำนวน 1 อัตรา
16 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 21689 จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยดังกล่าาว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-23 กันยายน 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานมหาวิทยาลัย