[งานการศึกษา] มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

0
1283

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยวันนี้ โดย มหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 24 ตำแหน่ง ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22-27 กันยายน 2564

สมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ

  1. ประชาชน  จำนวน 6 อัตรา
  2. นักศึกษา  จำนวน 6 อัตรา
  3. บัณฑิตจบใหม่  จำนวน 12 อัตรา

วิธีสมัครงานมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองที่ตําบลที่ต้องการปฏิบัติงาน จํานวน 5 ตําบล ได้แก่
– ตําบลเรณู และตําบลโคกหินแฮ่ สมัครได้ที่ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย เบอร์โทรศัพท์ 087-5992856
– ตําบลท่าค้อ ตําบลบ้านผึ้ง สมัครได้ที่ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1. ผศ.ดร ถนอม ทาทอง เบอร์โทรศัพท์ 063-5369616 (ต.ท่าค้อ) 2. อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล เบอร์โทรศัพท์ 087-7755663 (ต.บ้านผึ้ง)
– ตําบลนาหว้า สมัครได้ที่ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์อังศุมาลิน สมเทพ เบอร์โทรศัพท์ 094-3619689

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานมหาวิทยาลัย