[งานการศึกษา] มหาวิทยาลัยราชัภฎเชียงใหม่ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 381 อัตรา ด่วน!!!

0
404

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 3