[งานการศึกษา] มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
7746

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยวันนี้ โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 36 ตำแหน่ง  ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566

สมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ

 1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการแผนและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
 7. พนักงานช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 8. นักวิชาการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 9. นักวิชาการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 10. นักวิชาการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 11. นักวิชาการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 12. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 13. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 14. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 15. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 16. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 17. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 18. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 19. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 20. นักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 21. นักตรวจสอบภายใน จำนวน  2 อัตรา
 22. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 23. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 24. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 25. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 26. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 27. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 28. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 29. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 30. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 31. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 32. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 33. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 34. นักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่งโมง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานมหาวิทยาลัย