[งานการศึกษา] ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิปวช.-ปริญญาเอก 5 ตำแหน่ง

0
517

มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัครงานมหาวิทยาลัย ระดับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. – ปริญญาเอก โดยผู้สนใจสมัครงานการศึกษา ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครงานได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

สมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

  1. นักประชาสัมพันธ์ (หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันติกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ วุฒิ ปวช., ม.ต้น, ม.ปลาย จำนวน 1 ตำแหน่ง
  3. ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. จำนวน 1 ตำแหน่ง
  4. นักวิชาการเงินและบัญชี (หน่วยการเงินรับ, งานคลัง) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  5. อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 ตำแหน่ง

การรับสมัครงานมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อดูรายละเอียดการสมัครงานแต่ละตำแหน่ง และวัน เวลาที่รับสมัครงาน ซึ่งแต่ละตำแหน่งปิดรับสมัครไม่ตรงกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>สมัครงานมหาวิทยาลัย