[งานการศึกษา] สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
878

ประกาศรับสมัครงานการศึกษาวันนี้ โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 36 อัตรา สำหรับผู้ที่ต้องการ สมัครงานการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2565

สมัครงานการศึกษา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 7 อัตรา

 1. สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (เครื่องสาย-ซอ) ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
 2. สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 3. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่, วิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี จำนวน 2 อัตรา
 4. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์) ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
 5. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 อัตรา

 1. สาขาวิชาภาษาไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี และ วิทยาลัยนาฏศิลป สุโขทัย จำนวน 2 อัตรา
 2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 1 อัตรา
 3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา
 4. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศิลปศึกษา และ วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยนาฏศิลป ลพบุรี จำนวน 1 อัตรา
 5. สาขาวิชาวิจัยและ วัดผลการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลป สุโขทัย จำนวน 2 อัตรา
 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 1 อัตรา
 7. สาขาวิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 8. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย วิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 1 อัตรา
 9. สาขาวิชาภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 1 อัตรา
 10. สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 11. สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (ปี่พาทย์-ฆ้องวงใหญ่) คณะศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 12. สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (ปี่พาทย์-ระนาดทุ้ม) วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยนาฏศิลป ลพบุรี
  จำนวน 1 อัตรา
 13. สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (เครื่องสาย-จะเข้) วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุง จำนวน 1 อัตรา
 14. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ละครพระ) วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่ และ วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุง และ วิทยาลัยนาฏศิลป ร้อยเอ็ด และ วิทยาลัยนาฏศิลป ลพบุรี จำนวน 4 อัตรา
 15. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ และ วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่ และ วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุง และ วิทยาลัยนาฏศิลป สุโขทัย จำนวน 4 อัตรา
 16. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์) คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ จำนวน 1 อัตรา
 17. สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 1 อัตรา
 18. สาขาวิชาดนตรีสากล (กีตาร์) วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุง จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานการศึกษา

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานการศึกษา