บริษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) เปิดรับสมัครงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

0
343

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้การค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

สมัครงานบริษัท บยส

ตำแหน่งงานบริษัทที่เปิดรับ

 1. ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา)
 2. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล /ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 2 อัตรา)
 3. เจ้าหน้าที่ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา)
 4. เจ้าหน้าที่บริการและสนับสนุนทางเทคนิค IT Support (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา)
 5. พนักงานคีย์ข้อมูล (รายวัน) ( 20 อัตรา)
 6. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา)
 7. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 2 อัตรา)
 8. ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวางแผนกลยุทธ์และจัดทําแผน ( 1 อัตรา)
 9. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนค่าประกันชดเชย / ฝ่ายค่าประกันชดเชย ( 6 อัตรา)
 10. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 1 อัตรา)
 11. เจ้าหน้าที่ ส่วนสำนักงานและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานกลาง ( 1 อัตรา)
 12. ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงิน ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ ( 1 อัตรา)
 13. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 2 อัตรา)
 14. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนบริหารค่าธรรมเนียมและลูกหนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 1 อัตรา)
 15. พนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ ( 1 อัตรา)
 16. ผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ( 1 อัตรา)

คลิก>>>สมัครงานบริษัท บยส.