[งานมหาวิทยาลัย] มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

0
8382

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยวันนี้ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 24 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-18 สิงหาคม 2564

สมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ

  1. นักศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุมดศึกษา  จำนวน 2 อัตรา
  2. บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 22 อัตรา

วิธีสมัครงานมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-18 สิงหาคม 2564

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานมหาวิทยาลัย