[งานมหาวิทยาลัย] ม.นครพนม รับสมัครพนักงานราชการ ดูตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ

0
362

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยวันนี้ โดยมหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปวส. จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัย ม.นครพนม ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2564

สมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัย ม.นครพนม ตามประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มหาวิทยาลัยนครพนม ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานมหาวิทยาลัย