[งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ] การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ดูตำแหน่งงานว่าง คลิก!!!!

0
1310

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 206 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การยางแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 84 อัตรา
3. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 อัตรา
4. นักวิชาการเกษตร จำนวน 18 อัตรา
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 26 อัตรา
6. บุคลากร จำนวน 4 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา
8. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 20 อัตรา
10. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
11. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 อัตรา 
13. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
14. เศรษฐกร จำนวน 3 อัตรา 
15. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา 
16. นักวิชาการตลาด จำนวน 3 อัตรา 
17. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 อัตรา 
18. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
19. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา
20.วิศวกร จำนวน 2 อัตรา
21.วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
22. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การยางแห่งประเทศไทย ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การยางแห่งประเทศไทย ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงานรัฐวิสาหกิจ