[งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ] การรถไฟ รฟท. รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา

0
55213

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ จำนวน 2 อัตรา
 2. ช่างเทคนิคระบบอาณัติสัญญาณ จำนวน 2 อัตรา
 3. ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม จำนวน 4 อัตรา
 4. ช่างเทคนิคแผนกระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา
 5. ช่างเทคนิคประกอบอาคาร จำนวน 3 อัตรา
 6. ช่างเทคนิคแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 อัตรา
 7. วิศวกรแผนระบบตู้รถไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
 8. วิศวกรระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง จำนวน 3 อัตรา 
 9. วิศวกรระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร จำนวน 2 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 16,830 บาท )
 11. วิศวกรแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 ราย
 12. วิศวกรระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ