งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ อพวช. รับสมัครลูกจ้าง วุฒิปวส./ป.ตรี 3 อัตรา รับถึง 30 พ.ย.

0
1582

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 3 อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการ พนักงานบริหาร และช่างเทคนิค กองพัฒนาและผลิตนิทรรศการ สำนักโครงการพิเศษ

ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน วิทยาศาสตร์ ตามประกาศรับสมัครงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้สมัครงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สมัครงาน วิทยาศาสตร์

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการ (ออกแบบนิทรรศการ) จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานบริหาร (ออกแบบกราฟิก) จำนวน 1 อัตรา
  3. ช่างเทคนิค (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงาน วิทยาศาสตร์

ผู้สนใจสมัครงาน วิทยาศาสตร์ ขอเชิญส่งจดหมายสมัครงานพร้อมยื่นหลักฐานใบสำเนาแสดงผลการศึกษา ได้ที่กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน วิทยาศาสตร์