[งานรัฐวิสาหกิจ] ธนาคาร SMEBank เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
25923

ประกาศรับสมัครงานธนาคารวันนี้ โดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ

ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานธนาคาร SME Bank ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าว ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สนใจ และสมัครออนไลน์ได้ทันที

สมัครงานธนาคาร

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

  1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  2. เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบภายใน
  3. Programmer
  4. เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม
  5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. ผู้อำนวยการ – ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
  7. ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
  8. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานธนาคาร SME BANK