[งานรัฐวิสาหกิจ] ธนาคาร SMEBank เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
22642

ประกาศรับสมัครงานธนาคารวันนี้ โดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ

ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานธนาคาร SME Bank ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าว ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สนใจ และสมัครออนไลน์ได้ทันที

สมัครงานธนาคาร

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

  1. เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส…
  2. ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  3. ผู้อำนวยการ – ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
  4. พนักงานขับรถประจำ SME BANK
  5. ผู้อำนวยการ – ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
  6. ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่าย – ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
  8. รองผู้อำนวยการ – ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
  9. เจ้าหน้าที่,เจ้าหน้าที่อาวุโส – ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ…
  10. ผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต

 

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานธนาคาร SME BANK