[งานรัฐวิสาหกิจ] บริษัท ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
453726

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในครั้งนี้เปิดรับสมัครงาน จำนวน 15 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานไปรษณีย์ไทย ให้สมัครงานทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานไปรษณีย์ไทย

  1. สังกัดฝ่ายพัฒนาโซลูชันดิจิทัล ส่วนระบบฐานข้อมูลดิจิทัล จำนวน 2 อัตรา
  2. สังกัดฝ่ายฟัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล จำนวน 3 อัตรา
  3. สังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่วนระบบความปลอดภัยดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา
  4. สังกัดฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการติจิทัล จำนวน 5 อัตรา
  5. สังกัดฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล ส่วนฟัฒนาธุรกิจบริการดิจิทัล 3 จำนวน 1 อัตรา
  6. สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบกรณ์ลูกค้า ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารข้อมูลลูกค้า
    จำนวน 2 อัตรา
  7. สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3ส่วนทรัพย์สินและพัสคุ จำนวน 1 อัตรา

 

วิธีสมัครงานไปรษณีย์ไทย

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ สมัครงานไปรษณีย์ไทย ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2565 ตลอ 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกำหนดที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ระบุไว้ในแนบท้ายประกาศ

คลิก>>>สมัครงานไปรษณีย์ไทย