[งานรัฐวิสาหกิจ] องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

0
3024

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เข้าปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม  จำนวน 74 อัตรา  ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ให้สมัครงานทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. เภสัชกร 5 (0320) จำนวน 27 อัตรา
  2. นักการตลาด 5 (1771) จำนวน 5 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (1112) จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/HRGPO โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

 

———————————————

อัพเดทประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เข้าปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม  จำนวน 74 อัตรา  ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 พฤษภาคม 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

พนักงาน จำนวน 14 อัตรา
สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
– ปริญญาตร จำนวน 8 อัตรา
– ปวช. จำนวน 6 อัตรา

ลูกจ้างประจำ จำนวน 25 อัตรา
สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
– ปริญญาตร จำนวน 4 อัตรา
– ปวส. จำนวน 3 อัตรา
– ปวช. จำนวน 13 อัตรา
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร) จำนวน 1 อัตรา
– ม.6 จำนวน 4 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา
สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี
– ปริญญาตรี จำนวน 28 อัตรา
– ปวส. จำนวน 4 อัตรา
– ปวช. จำนวน 1 อัตรา
– ม.6 จำนวน 1 อัตรา
– ม.3/ม.6 จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตัั้งแต่วันที่ 12-30 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่องค์การเภสัชกรรม ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ