[งานรัฐวิสาหกิจ] องค์การตลาดเพื่อเกดษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!!

0
4306

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 15 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ให้สมัครงานทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 15 อัตรา

วิธีรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1 เข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร www.mof.or.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน
2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน และแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
3 กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และจัดส่งมาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2565

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ