[งานราชการ]กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบที่นี่

0
1191

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 26 อัตรา  โดยผู้สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กันยายน 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการ

  1. วิศวกรเครื่องกล(ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
  3. นายช่างโยธา(ส่วนภูมิภาค) จำนวน 5 อัตรา
  4. นายช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา
  5. นายช่างเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
  7. พนักงานวัดระดับน้ำ จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กันยายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมทรัพยากรน้ำระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ