[งานราชการ]กรมที่ดิน เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบที่นี่

0
642

งานราชการที่เปิดสอบ  โดย กรมที่ดิน รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัด กรมที่ดิน ทั้งในส่วนของข้าราชการ และพนักงานราชการ จำนวน 57 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมที่ดิน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ข้าราชการ
  1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จำนวน 5 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา
พนักงานราชการ

กลุ่มงานบริการ

  1. พนักงานการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานเขียนแผนที่  จำนวน 10 อัตรา
  3. พนักงานบริการทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานบันทึกข้อมูล  จำนวน 17 อัตรา
  5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  จำนวน 3 อัตรา
  6. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
7. พนักงานแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมที่ดิน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมที่ดิน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ