[งานราชการ]กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
1991

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูผู้ช่วย จำนวน 110 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2565

สมัครงาน กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาแนะแนว จำนวน 30 อัตรา
 2. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 20 อัตรา
 3. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
 4. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 10 อัตรา
 5. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
 6. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
 7. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
 8. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
 9. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 5 อัตรา
 10. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาศิลปศึกษา -วาดเขียน จำนวน 3 อัตรา
 11. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
 12. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
 13. ปริญญาตรีกลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
 14. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 2 อัตรา
 15. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาวัดผล จำนวน 2 อัตรา
 16. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
 17. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเคมี จำนวน 2 อัตรา
 18. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงาน กรุงเทพมหานคร

ผู้ประสงค์จะ สมัครงาน กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรุงเทพมหานคร ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน กรุงเทพมหานคร