[งานราชการ]กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
1270

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพสามัญ จำนวน 67 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

สมัครงาน กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่

 1. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่

 1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
 2. นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 3. นักนันทนาการปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 4. นักบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
 5. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
 6. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
 7. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา
 8. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 9. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 10. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครงาน กรุงเทพมหานคร

ผู้ประสงค์จะ สมัครงาน กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรุงเทพมหานคร ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน กรุงเทพมหานคร

 


อัพเดทประกาศวันที่ 4 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก จำนวน 143 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 พฤษภาคม 2565

สมัครงาน กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รวมจำนวน 12 อัตรา

 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รวมจำนวน 131 อัตรา

 1. นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 46 อัตรา
 2. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 3. เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
 4. นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
 5. นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 6. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 7. นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 8. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
 9. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
 10. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 57 อัตรา

วิธีสมัครงาน กรุงเทพมหานคร

ผู้ประสงค์จะ สมัครงาน กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน เลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 5711, 0 2220 7534 ระหว่างวันที่ 5 – 18 พฤษภาคม 2565 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น.

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน กรุงเทพมหานคร