[งานราชการทหาร] กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ทุกระดับวุฒิการศึกษา

0
8188

ประกาศรับสมัครงานราชการทหาร โดย กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 28 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการทหาร กรมแพทย์ทหารบก ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564

งานราชการทหาร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานบริการ จำนวน 18 อัตรา
  2. พนักงานพัสดุ  จำนวน 3 อัตรา
  3. พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
  4. พนักงานเขียนโปรแกรม จำนวน 1 อัตรา
  5. ผู้ช่วยพยาบาล  จำนวน 2 อัตรา
  6. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น  จำนวน 1 อัตรา
  7. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการทหาร

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการทหาร กรมแพทย์ทหารบก ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เขตราชเทวี ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการทหาร