กรมปศุสัตว์ เปิดสอบเข้ารับราชการ ทุกระดับวุฒิการศึกษา เช็คตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ด่วน!!!

0
1792

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 อัตรา โดยสมาชิกที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กรมปศุสัตว์ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครสอบได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักสัตวบาล  จำนวน 2 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานสัตวบาล  จำนวน 4 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมปศุสัตว์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่รับสมัครงานได้จากเอกสารต้นฉบับ แนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ