[งานราชการที่เปิดสอบ] กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานวันนี้!!!

0
33987

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมสรรพากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 753 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กรมสรรพากร ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 สิงหาคม 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

  1. นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง

  1. เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน จำนวน 540 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 90 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 40 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมสรรพากร ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมสรรพากร ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

เอกสารต้นฉบับ >>> งานราชการที่เปิดสอบ