[งานราชการที่เปิดสอบ] กรมอนามัย เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
676

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย กรมอนามัย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ อัตราว่างครั้งแรก 21อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กรมอนามัย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)  จำนวน 3 อัตรา
 2. นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)   จำนวน 1 อัตรา
 3. นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)   จำนวน 1 อัตรา
 4. นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)   จำนวน 2 อัตรา
 5. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)   จำนวน 1 อัตรา
 6. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)   จำนวน 2 อัตรา
 7. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)   จำนวน 5 อัตรา
 8. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)   จำนวน 1 อัตรา
 9. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี)   จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)   จำนวน 2 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)   จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)   จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมอนามัย ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมอนามัย ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ