[งานราชการที่เปิดสอบ] กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

0
1353

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565

งานราชการที่เปิสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์  ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ