งานราชการที่เปิดสอบ กรมบัญชีกลาง รับสมัครธุรการ วุฒิ ปวช. รับถึง 11 ต.ค.

0
470

งานราชการที่เปิดสอบ กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิปวช. อัตราเงินเดือน 11,400 บาท ผู้สนใจงานราชการที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงาน กรมบัญชีกลาง ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานว่าง

  • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ