[งานราชการที่เปิดสอบ] กรมการแพทย์ รับสมัคร วุฒิ ป.ตรี 1-13 ก.ย.

0
649

กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

ผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมการแพทย์ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1-13 กันยายน 2562

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานว่าง

  • นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

วิธีการรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 1-13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ