[งานราชการ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
5936

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 4 อัตรา
  2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 7 อัตรา
  3. นิติกรปฏิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามกำหนดที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ