งานราชการที่เปิดสอบ วุฒิ ปวช. / ปวส. และปริญญาตรี รวม 6 อัตรา

0
1596

งานราชการที่เปิดสอบ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในตำแหน่ง วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า เจ้าพนักงานสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ธุรการ รวมทั้งสิ้น 6 อัตรา

สมาชิกที่มีความสนใจ ต้องการสมัครงานราชการ ตามประกาศดังกล่าว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ และสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต

สมัครงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. วิศวกรโยธา  จำนวน 3 อัตรา

  2. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  3. เจ้าพนักงานสื่อสาร  จำนวน 1 อัตรา

  4. เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job.hss.moph.go.th และ http://www.hss.moph.go.th หัวข้อ JOB “สมัครสอบ/คัดเลือก/โอนย้าย” และติดประกาศแจ้ง ณ อาคาร 5 ชั้น 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>งานราชการที่เปิดสอบ