งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 อัตรา

0
837
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและแผน) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) และเศรษฐกิจปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา

สำหรับผู้ที่ให้ความสนใจในตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ และสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและแผน)  จำนวน 4 อัตรา

  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)  จำนวน 2 อัตรา

  3. เศรษฐกิจปฏิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ทางเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>งานราชการที่เปิดสอบ