งานราชการที่เปิดสอบ สำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน วุฒิปวส./ปริญญาตรี รวม 26 อัตรา 18-28 ต.ค.

0
354

ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 26 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจงานราชการที่เปิดสอบ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18-28 ตุลาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 16 อัตรา
  2. นิติกร จำนวน 9 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสอบงานราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18-28 ตุลาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ