งานราชการที่เปิดสอบ 2559 กรมทรัพยากรน้ำ 3 ตำแหน่ง 22 อัตรา

0
1352

งานราชการที่เปิดสอบ

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 22 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ ให้สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 30 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมทรัพยากรน้ำ

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จำนวน 9 อัตรา

  2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา

  3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 30 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน