สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
2064

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุ แต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ให้สมัครงานออนไลน์ งแต่วันที่ 9 – 27 มกราคม 2566

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต งแต่วันที่ 9 – 27 มกราคม 2566 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ