[งานราชการ] กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานขับรถ 4 อัตรา บัดนี้ – 30 สค.

0
598

กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานขับรถ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครด้วตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2562

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คน

วิธีสมัครงานราชการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถขอเข้ารับการคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ