งานราชการ!!! “กรมการปกครอง” เปิดสอบแข่งขัน บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
18208

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดยกรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นข้าราชการ และพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 30 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการ สมัครงานราชการ กรมการปกครอง ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 – วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งข้าราชการ
  • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานราชการ
  1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 10 อัตรา
  2. พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 2 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  5. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานราชการ กรมการปกครอง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครสอบ ได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 – วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมการปกครอง ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสาต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ