[งานราชการ] กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
3296

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 113 อัตรา ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในส่วนของผู้ที่ต้องการ สมัครงานราชการ กรมการแพทย์ ให้ตรวจสอบรายละเอียดในการสมัครงานจากเอกสารแนบท้ายประกาศ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา
 2. นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา
 3. นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา
 4. นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันพยาธิวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
 5. นายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา
 6. นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) จำนวน 1 อัตรา
 7. เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จำนวน 2 อัตรา
 8. เภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา
 9. เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) จำนวน 1 อัตรา
 10. เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 11. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 21 อัตรา
 12. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 19 อัตรา
 13. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา
 14. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 11 อัตรา
 15. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) จำนวน 7 อัตรา
 16. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) จำนวน 3 อัตรา
 17. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 9 อัตรา
 18. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่) จำนวน 2 อัตรา
 19. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) จำนวน 7 อัตรา
 20. พยาบาสวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง) 1 อัตรา
 21. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง) จำนวน 1 อัตรา
 22. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต) จำนวน 3 อัตรา
 23. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา
 24. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา
 25. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี) จำนวน 2 อัตรา
 26. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
 27. นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา
 28. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 1 อัตรา
 29. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) จำนวน 1 อัตรา
 30. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 2 อัตรา
 31. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) จำนวน 2 อัตรา
 32. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (คุ้มเกล้า) จำนวน 1 อัตรา
 33. เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 34. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ประสงค์จะ สมัครงานราชการ กรมการแพทย์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Intermet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมการแพทย์ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ