[งานราชการ] กรมธนารักษ์ เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง

0
6425

งานราชการ กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักกงานดูเงินปฏิบัติการ

สมาชิกที่สนใจสมัครงานราชการ กรมธนารักษ์ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 – 17 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมธนารักษ์

 

งานราชการ กรมธนารักษ์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 2. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 3. ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 5. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 6. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
 7. ตำแหน่งเจ้าพนักกงานดูเงินปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการ กรมธนารักษ์

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมธนารักษ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ กรมธนารักษ์

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 – 17 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ งานราชการ กรมธนารักษ์