งานราชการ “กรมบังคับคดี” เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชกาาร ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง ด่วน!!!

0
14374

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 50 อัตรา  ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมบังคับคดี ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 23 มกราคม 2566

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสบอ

  1. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน  46 อัตรา
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน  1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน  1 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน  2 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมบังคับคดี ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 23 มกราคม 2566 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมบังคับคดี ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรชการ