[งานราชการ] กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งว่างวันนี้

0
1582

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 35 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการ สมัครงานราชการ กรมปศุสัตว์ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงต์จะสมัครงานราชการ กรมปศุสัตว์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมปศุสัตว์ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ