[งานราชการ] กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานวันนี้ !!!

0
18189

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565

สมัครงานราชการ

งานราชการที่เปิดสอบ

  1. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  2. นักพัฒนาสังคม จำนวน 6 อัตรา
  3. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 4 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 17 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา
  7. พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
  8. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 8 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและบริการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมพัฒนาสังคมและบริการ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงานราชการ