งานราชการ “กรมราชทัณฑ์” เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งงานว่างเพียบ

0
16043

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดยกรมราชทัณฑ์ จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมราชทัณฑ์  ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก 72 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมราชทัณฑ์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก

  1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 69 อัตรา
  2. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

วิธีสม้ครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมราชทัณฑ์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมราชทัณฑ์ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ