[งานราชการ] กรมศิลปากร เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

0
929

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 31 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กรมศิลปากร ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 3. บรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
 4. นักโบราณคดี จำนวน 1 อัตรา
 5. นาฏศิลปิน(โขน-พระ) จำนวน 1 อัตรา
 6. นาฏศิลปิน(ละคร-พระ)  จำนวน 1 อัตรา
 7. นาฏศิลปิน(พัสตราภรณ์และเครื่องโรง) จำนวน 1 อัตรา
 8. ดุริยางคศิลป์(ฆ้องวงใหญ่) จำนวน 1 อัตรา
 9. ดุริยางคศิลป์(เซลโล) จำนวน 1 อัตรา
 10. คีตศิลปิน(สากล)(ชาย) จำนวน 1 อัตรา
 11. นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านช่างบุและช่างศิราภรณ์) จำนวน 1 อัตรา
 12. นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านช่างปิดทองและประดับกระจกและช่างสนะไทย) จำนวน 2 อัตรา
 13. น่ายช่างศิลปกรรม(ด้านช่างประดับมุกและช่างรัก) จำนวน 1 อัตรา
 14. น่ายช่างศิลปกรรม(ด้านประติมากรรม) จำนวน 1 อัตรา
 15. น่ายช่างศิลปกรรม(ด้านงานแม่พิมพ์) จำนวน 2 อัตรา
 16. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 17. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
 18. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 19. พนักงานทะเบียนบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 20. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 21. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
 22. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 23. พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมศิลปากร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมศิลปากรระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ