[งานราชการ] กรมศิลปากร เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

0
1211

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กรมศิลปากร ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 – 24 มกราคม 2566

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
 2. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 3. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 4. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 11. นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 12. ภัณทารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 13. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
 14. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมศิลปากร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 – 24 มกราคม 2566 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมศิลปากรระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ