[งานราชการ] กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงาน

0
865

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรก 12 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
  2. วิศวกร(ชีวการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
  3. วิศวกร(เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
  4. วิศวกรโยธา จำนวน 4 อัตรา
  5. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  7. นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ