งานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา 20 ก.ย.- 10 ต.ค.

0
438

งานราชการที่เปิดสอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 42 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 10 ตุลาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 29 อัตรา
  2. นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 2 อัตรา
  3. นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 11 อัตรา
  4. นิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสอบงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 10 ตุลาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศรับสมัครงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังปรากฏรายละเอียดในลิงก์แนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ