งานราชการ!!! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
19098

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. พนักงานนิติกร จำนวน 3 อัตรา
 2. พนักงานเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานวางผังเมือง จำนวน 3 อัตรา
 4. พนักงานสถาปนิก จำนวน 2 อัตรา
 5. พนักงานวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 6. พนักงานจัดสถานที่พิธีการ จำนวน 3 อัตรา
 7. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน13 อัตรา
 8. พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง จำนวน 1 อัตรา
 9. พนักงานวิชาการแผนที่ – ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
 10. พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 12. พนักงานผังเมือง จำนวน 1 อัตรา
 13. พนักงานพิมพ์แบบ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครพนักงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ

 1.