[งานราชการ] กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
7484

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับราชการ เป็นข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สมัครงานทารงอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทารงอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ