[งานราชการ] สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
6449

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ให้สมัครงานทาง E-mail หรือ Fax  ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 14 กันยายน 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา
  2. นักวิชาการสถิติ จำนวน 2 อัตรา
  3. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรววงคมนาคม ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคท 2565 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทาง เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถามได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม โทรศัพท์หมายเลข 02283 3319 ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม ในช่องทางต่อไปนี้
(1) ยืนด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
(2) ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2280 6115
(3) ส่งทาง E-mail : recruitment.motogmail.com

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ