[งานราชการ] สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงาานว่างด่วน!!!

0
560

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 25 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กันยายน 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 12 อัตรา
  2. พนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 6 อัตรา
  3. พนักงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  4. พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 5 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานราชการ สำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กันยายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ