[งานราชการ] กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
1975

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการแข่งขันเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กระทรวงสาธารณสุข ให้ตรวจสอบวันเวลาที่เปิดรับสมัครได้ ตามลิงกแนบท้ายประกาศ

านราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 2. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 3. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 4. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 5. เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 6. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตำแหน่ง
 7. นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 8. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
 9. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
 10. นิติกร โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
 11. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ตรวจสอบรายละเอียดวันที่เปิดรับสมัครงานได้ ตามลิงก์แนบท้ายประกาศ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ